กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒฯาชุมชน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายไพบูรณ์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาจังหวัดสระบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒฯาชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศษฐกิจพอเพียงชำผักแพว

(Visited 40 times, 1 visits today)