ประชุมคัดเลือก กพสม.บ้านแก่งคอยเหนือ ม.9 ต.บ้านป่า

ประชุมคัดเลือก กพสม.บ้านแก่งคอยเหนือ  ม.9 ต.บ้านป่า เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแก่งคอยเหนือ ได้คณะกรรมการฯ 15 คน ทดแทนคณะกรรมการสตรีชุดเก่าที่ได้หมดวาระลง

(Visited 57 times, 1 visits today)