ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแก่งคอย

วันที่ 15 ก.ย.60 เวลา 9.00 น.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแก่งคอย  ณ ศูนย์การเรียนรู้อดิตยา เบอร์ล่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีหัวหน้าคณะทำงานแต่ละตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการติดตามหนี้ค้างชำระ

(Visited 36 times, 1 visits today)