8 สิงหา ร่วมปลูกป่า…เพื่อพ่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. นายไพบูรณ์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม 8 สิงหา ร่วมปลูกป่า…เพื่อพ่อ ณ บริเวณป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีการปลูกต้นไม้ 1999 ต้น  และกิจกรรม ดนตรีกล่อมไพร ….ด้วยรักษ์เลียงผา ณโรงเรียนพระพุทธบาทน้อย

              

 

(Visited 131 times, 1 visits today)