ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอแก่งคอย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอแก่งคอย โดยมีหัวหน้าส่วนรายการ และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมผาเสด็จ

(Visited 124 times, 1 visits today)