นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายศฎายุช ไชยยะลาด นายอำเภอแกดำ เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม Kick off “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รร/ครู/นักเรียน​ และ​นักศึกษา​ ในพื้นที่อำเภอแกดำ