ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมิตรภาพ

เข้าชม 18 ครั้ง

หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม🐸
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
🕣เวลา 09.00 น. นางปิยะพร สุทธิทาที พัฒนาการอำเภอแกดำ มอบหมายนายอุดม ไชยวงษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน #โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD /📰 : ภาพ/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️ Change for good ♻️
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

(Visited 18 times, 1 visits today)