เอามื้อสามัคคี​ ครั้ง​ที่​ 2 พื้นที่แปลง​ นายณควร​ อุทัย​มา​ บ.โนน​สมบูรณ์​ ม.13 ต.วังแสง​ อ.เแกดำ จ.มหาสารคาม

เข้าชม 6 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
✨วันที่​ 27 กรกฏาคม 2564 ✨
🕢 เวลา​ 08.30​ น​.🕢
🌼นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ​ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)​ และครัวเรือนต้นแบบ
💢ร่วมกันเอามื้อสามัคคี​ ครั้ง​ที่​ 2 พื้นที่แปลง​ นายณควร​ อุทัย​มา​ บ.โนน​สมบูรณ์​ ม.13 ต.วังแสง​ อ.เแกดำ จ.มหาสารคาม
💢โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา ” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน
✨ดำเนินกิจกรรม ดังนี้✨
⏩ทำสะพาน​ข้ามคลองไส้ไก่
🎆 กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์
📷/📰 : ภาพ/ข่าว : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️Chang for good♻️
(Visited 6 times, 1 visits today)