ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ แปลงนางนวลศรี กองน้อย บ้านเสือกินวัว ม.3 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

เข้าชม 50 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
📖วันที่ 29 กรกฎาคม 2564🗓️
🕣เวลา 08.30 น.
📢 นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง​ นา” ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ
📌แปลงนางนวลศรี กองน้อย บ้านเสือกินวัว ม.3 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการตัดกิ่งมะนาวที่ตอนไว้มีรากงอก ลงชำในถุงที่ผสมปุ๋ยคอก+แกลบดำ+รำบด จำนวน 20 ต้น พร้อมใช้ไม้ปักดามบริเวณโคนต้น เพื่อป้องกันการโยกของลำต้น ไม่ให้ปรากฝอยขาดได้ ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ
🐸กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์
📷/📰 : ภาพ​/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️ Change for good ♻️
(Visited 50 times, 1 visits today)