ลงพื้นที่ประชุมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เข้าชม 13 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
✨วันที่​ 30 กรกฏาคม 2564 ✨
🕢 เวลา​ 08.30​ น​.🕢
🌼นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ​ มอบหมายให้นางสาวจิราพร นาสมบัติ นว.พช.ชำนาญการพร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)​ และครัวเรือนต้นแบบ ลงพื้นที่ประชุมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม: สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
➡️รายละเอียดประเด็นการดำเนินงานโครงการฯดังนี้
♻️ภาคเช้า♻️
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(3สร้าง)
-ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายคัดเลือก
-วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย ต้องการฝึกอบรม (อาชีพทำการเกษตร )
*ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
*โอกาสทางการตลาด
*การต่อยอดขยายผล
(ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน)
♻️ภาคบ่าย♻️
ฝึกปฎิบัติอาชีพ (ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน)
💢โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา ” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน
📌ณ​ พื้นที่แปลง​ นายณควร​ อุทัย​มา​ บ.โนน​สมบูรณ์​ ม.13 ต.วังแสง​ อ.เแกดำ จ.มหาสารคาม
📷/📰 : ภาพ/ข่าว : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️Chang for good♻️
(Visited 13 times, 1 visits today)