นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าชม 52 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸อำเภอแกดำ🐸
รวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
🌳โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า🌳
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
🕘เวลา 09.00 น.🕘
⏩นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
➡️นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ​ มอบหมายให้นางสไบแพร เฉลยพจน์ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
📌ณ โคกฟ้าผ่า ต.แกดำ อ.แกดำ​ และ โคกดอนดู่ ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
▶️โดยการจัดกิจกรรมนี้ อำเภอแกดำ ได้ดำเนินไปตามมาตรการ​ การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
📷/📰 : ภาพ​/ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️ Change for good ♻️
(Visited 52 times, 1 visits today)