ประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”(งบยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

เข้าชม 20 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
🗓️วันที่ 22 มีนาคม 2564🗓️
🕣 เวลา 08.30 น. 🕣
📢 นายปิตานนท์ ปัญญา นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอเเกดำ นางสไบแพร เฉลยพจน์ นางสาวจิราพร นาสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พร้อมด้วยพอ.กองช่างทั้ง 4 ตำบล ได้ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”(งบยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 อ.แกดำ จ.มหาสารคาม จำนวน13 แปลงในพื้นที่4 ตำบลจำนวน13 หมู่บ้าน13 ครัวเรือน พร้อมหารือปัญหาที่พบเจอและชี้แนะแนวทางการทำผังบริเวณพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ 🐸
♻️ Change for good ♻️
(Visited 20 times, 1 visits today)