งานสัมมนาเพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน และวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

เข้าชม 7 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
🗓️วันที่ 18 มีนาคม 2564🗓️
🕣 เวลา 08.30 น. 🕣
📢 นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอเเกดำ ร่วม ประชุม ณ โรงแรมยัวร์เพลส ร่วมประชุมสัมมนาพหุภาคีระดับจังหวัด/อำเภอตามโครงการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีพัฒนาการอำเภอ/ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ จาก 13 อำเภอ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เกษตรจังหวัดมหาสารคาม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยการสัมมนาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน และวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้รับคำแนะนำ ในการพัฒนาสถานที่ผลิตภัณฑ์ อำเภอแกดำคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยมี นายบุญถม ปาปะแพ เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ 🐸
♻️ Change for good ♻️
(Visited 7 times, 1 visits today)