นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

เข้าชม 2 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
✨วันที่ 19​ กุมภาพันธ์ 2564✨
🕢 เวลา 08.30 น.
📢 นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​ รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ มอบหมายให้นางทัศนี ทับพิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
👉1. กิจกรรมที่ 1 สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
➡️ประเด็นในการจัดกิจกรรม ดังนี้
✍️การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
✍️ทฤษฏีใหม่บันได 9 ขั้น
✍️การบริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
👭🧑‍🦱👲กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน
📌 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหัวนาคำ ม.9
ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ 🐸

♻️Change for good♻️
➡️เศษรฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้⬅️
(Visited 2 times, 1 visits today)