การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่่สำรวจแปลงเพื่่อกำหนดพื้นที่ปักหมุด แปลงครัวเรือนต้นแบบ

เข้าชม 5 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
✨วันที่​ 19​ กุมภาพันธ์​ 2564✨
🕐 เวลา​ 13.00 น.
▶️ นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ​ มอบหมายให้นางสาวจิราพร​ นาสมบัติ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่่สำรวจแปลงเพื่่อกำหนดพื้นที่ปักหมุด แปลงครัวเรือนต้นแบบตามรายละเอียด​ ดังนี้
▶️แปลงนา​งทองใบ ชุมมวล บ.วัง​แสง​ ม.1 ต.วัง​แสง​ อ.แกดำ​ จ.มหาสารคาม แบบมาตรฐาน​ พื้นที่​ 3 ไร่​ สัดส่วนพื้นที่ 1:1 สำหรับดินร่วนปนทราย
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ 🐸
♻️Change for good♻️
➡️เศษรฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้⬅️
(Visited 5 times, 1 visits today)