การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่แปลง ครัวเรือนที่จะดำเนินการเพื่อสำรวจพื้นที่กำหนดจุดหรือแนวที่จะขุด ปักหมุดเป็นแนวเขตโดยรอบพื้นที่ ที่จะขุด

เข้าชม 5 ครั้ง
“แกดำถิ่นคนดี ปูชนีย์หลวงปู่จ้อยคู่เมือง งามลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
✨วันที่ 19 กุมภาพันธ์​ 2564✨
🕢เวลา​ 08.30 น.​
📢 นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอเเกดำ มอบหมายให้นางสาวจิราพร​
นาสมบัติ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​
นายวิชัย บุญหลักคำ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำบลวังแสง​ พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่แปลง
ครัวเรือนที่จะดำเนินการเพื่อสำรวจพื้นที่กำหนดจุดหรือแนวที่จะขุด ปักหมุดเป็นแนวเขตโดยรอบพื้นที่
ที่จะขุด
 แปลงนางประกายแก้ว วงศ์โพธิสาร บ.แสงเจริญ​ ม.14 ต.วัง​แสง​ อ.แกดำ​ จ.มหาสารคาม​ แบบมาตรฐาน​พื้นที่​ 3 ไร่​ สัดส​่วนพื้นที่​ 2:3 สำหรับดิน​ร่วนปนทราย
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ 🐸
♻️Change for good♻️
➡️เศษรฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้⬅️
(Visited 5 times, 1 visits today)