ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปิยะพร สุทธิทาที

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแกดำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน