ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเจษฎาพงษ์ โพธิ์ตาก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแกดำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน