ประวัติความเป็นมา

อำเภอกบินทร์บุรีมีสถานะเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีที่ว่าการเมืองตั้งอยู่ที่บ้านหนุมาน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2444 ได้ย้ายที่ว่าการเมืองไปอยู่ที่บ้านปากน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่แควหนุมานและแควพระปรงรวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี และเมื่อมีการปฏิรูประบบการปกครองก็มีสถานะเป็นจังหวัดกบินทร์บุรีเรื่อยมา

ต่อมาทางราชการเห็นว่าการคมนาคมระหว่างจังหวัดกบินทร์บุรีและจังหวัดปราจีนบุรีมีความสะดวกมากขึ้นแล้ว จึงมีประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 ให้ยุบจังหวัดกบินทร์บุรีลงเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรีจนถึงปัจจุบัน

อำเภอกบินทร์บุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 193 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กบินทร์ (Kabin) 12 หมู่บ้าน     8. ลาดตะเคียน (Lat Takhian) 13 หมู่บ้าน  
2. เมืองเก่า (Mueang Kao) 22 หมู่บ้าน     9. บ้านนา (Ban Na) 11 หมู่บ้าน  
3. วังดาล (Wang Dan) 16 หมู่บ้าน     10. บ่อทอง (Bo Thong) 10 หมู่บ้าน  
4. นนทรี (Nonsi) 16 หมู่บ้าน     11. หนองกี่ (Nong Ki) 12 หมู่บ้าน  
5. ย่านรี (Yan Ri) 12 หมู่บ้าน     12. นาแขม (Na Khaem) 11 หมู่บ้าน  
6. วังตะเคียน (Wang Takhian) 17 หมู่บ้าน     13. เขาไม้แก้ว (Khao Mai Kaeo) 11 หมู่บ้าน  
7. หาดนางแก้ว (Hat Nang Kaeo) 7 หมู่บ้าน     14. วังท่าช้าง (Wang Tha Chang) 23 หมู่บ้าน  

นึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ เชียงราย คือ อีกหนึ่งจังหวัดฮอตที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว เชียงรายยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาวที่ งดงาม นอกจากนี้เชียงรายยังถือว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศิลป์ที่รวมผลงานชิ้นเอกของเหล่าศิลปินแห่งชาติที่หา ชมได้ยาก สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงรายก็มีมากมายให้เลือก แล้วถ้าเรามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง มาชมกันคะ

(Visited 7,782 times, 4 visits today)