ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสนอง แพนลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลลาดตะเคียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลลาดตะเคียน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัฐขจรที่ว่าการกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 25 times, 1 visits today)