ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลบ้านา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสนอง แพนลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลบ้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลบ้านนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนาอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 15 times, 1 visits today)