ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสนอง แพนลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลเมืองเก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัฐขจร ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี

(Visited 13 times, 1 visits today)