ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าชม 20 ครั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสนอง แพนลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลนนทรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลนนทรี นายก อบต.นนทรี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนา ร่วมประชุม ณ วัดโพธิ์ทองหนองดุม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 20 times, 1 visits today)