สพอ.กบินทร์บุรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวสวน เจ้าของแปลงจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ลงแขกเกี่ยวข้าว และปลูกไม้ผลต้นทุเรียน

เข้าชม 7 ครั้ง

16 พฤศจิกายน 2564 นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวสวน เจ้าของแปลงจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ลงแขกเกี่ยวข้าว และปลูกไม้ผลต้นทุเรียน” ในแปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ณ บ้านนนทรี ม.8 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี

(Visited 7 times, 1 visits today)