พช.กาบัง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้…ด้วยจิตอาสา

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.กาบัง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้…ด้วยจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

นางปรียา พรหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอกาบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกกรรมตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้…ด้วยจิตอาสา ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คิอ
1) ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2) โคก หนอง นา พช.
3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #Chang For Good
🗞️ประชาสัมพันธ์ สพอ.กาบัง

(Visited 6 times, 1 visits today)