พช.กาบัง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565​ ครั้งที่​ 2/2566

เข้าชม 2 ครั้ง

พช.กาบัง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565​ ครั้งที่​ 2/2566

วันจันทร์​ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง​ จังหวัด​ยะลา​

นาง​ปรียา​ พรหม​จันทร์​ พัฒนาการอำเภอกาบัง​ ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน​งานพัฒนา​ชุมชน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566  โดยมีประเด็น​เน้นย้ำดังนี้.-

1. การเตรียมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /กชช.2ค ประจำปี 2566
2. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP)
3. การบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี​

4.การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #change For Good

🗞️ประชาสัมพันธ์​สพอ.กาบัง​

(Visited 2 times, 1 visits today)