พช.กาบัง ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.กาบัง ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 โดยมี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช.

ในการนี้ นางปรียา พรหหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอกาบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  เข้าร่วมในการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง

@YALA ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

ประชาสัมพันธ์ สพอ.กาบัง

(Visited 6 times, 1 visits today)