พช.กาบัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.กาบัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ ข้อสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีพัฒนาการอำเภอกาบัง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้​ นางปรียา​ พรหม​จันทร์​ พัฒนาการอำเภอกาบัง ได้แจ้งข้อราชการ นโยบายที่สำคัญ ดังนี้

1.​ โครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

2.​ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 509 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมความช่วยเหลือครบตามจำนวนเป้าหมาย

3. การจัดเก็บข้อมูลควมจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 อำเภอกาบังมีจำนวนเป้า 2,536 ครัวเรือน ซึ่งได้บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง และจะดำเนินงานรับรองข้อมูลต่อไป

#CDD​ #กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ #CHANGE​ FOR​ GOOD​

(Visited 4 times, 1 visits today)