พช.กาบัง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกาบัง (ศจพ.อ.) ​ครั้งที่​ 4/2565

เข้าชม 8 ครั้ง

พช.กาบัง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกาบัง (ศจพ.อ.) ​ครั้งที่​ 4/2565

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ​ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง​ชั้น​ 2 จังหวัดยะลา

นายอัมร​ั​นท์​ บ​า​กา​ นายอำเภอกาบัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกาบัง (ศจพ.อ.) เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละหน่วยงานเป็นรายมิติ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง โดยนางปรียา​ พรหม​จันทร์​ พัฒนาการอำเภอกาบัง ในฐานะเลขานุการ ศจพ.อ.กาบัง พร้อมด้วยนางสาวสา​น๊ะ​ เ​ตบ​สัน​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TPMAP ระดับอำเภอ นางสาวฟาติมา กาโบะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานสถิติการดำเนินงานเชิงพื้นที่ ปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือรายครัวเรือน

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการจากประธาน​ ศจพ.อ.กาบัง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละมิติ ติดตามและดำเนินการการให้ความช่วยเหลือ​ และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในทุกวันที่ 15 ของเดือน และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ 30 วัน  30 ครัวเรือน เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ศจพ.อ. เข้าไปติดตามและเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ทีมพี่เลี้ยงได้คัดเลือกมาจากทุกหมู่บ้าน และร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพปัญหา

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

#​CDD #กรมการ​พัฒนา​ชุมชน #CHANGE​ FOR​ GOOD​

(Visited 8 times, 1 visits today)