“รวมใจ น้อมถวายอาลัย “พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” พัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และกระชาย

เข้าชม 9 ครั้ง

“รวมใจ น้อมถวายอาลัย “พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” พัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และกระชาย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง พร้อมด้วยนางปรียา พรหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร นพร. ผู้นำ อช.และ อส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายอาลัยแด่พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต” โดยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ได้ร่วมกันปลูก ร่วมปลูกพืชสมุนไพรกระชายและ ต้นฟ้าทะลายโจร ณ ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร บ้านพักนายอำเภอกาบัง และตั้งใจมั่นที่จะทำความดีเดินตามรอยพ่อ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

@กาบัง กาแบ

(Visited 9 times, 1 visits today)