ประสานงาน OTOP เพื่อนำผลิตภัณฑ์จัด Live สด ผ่านเพจ OTOPYALA

เข้าชม 18 ครั้ง

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง

นางสายใจสิริ​ เพชรสมบูรณ์​ พัฒนาการอำเภอกาบัง มอบหมายให้ น.ส.ฟาติมา​ กาโบะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ประสานงานกลุุ่มผลิตภัณฑ์ยาหม่องลูโบ๊ะ แบรนด์ตันหยง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าotop online โดยการนำผลิตภัณฑ์ยาหม่องลูโบ๊ะ แบรนด์ตันหยง otop อำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านระบบ online Live สด ผ่านเพจ  OTOPYALA  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

(Visited 18 times, 1 visits today)