🌸 พช.สิงห์บุรี ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🌻 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ✨ เวลา 9.30 น. นายถวิล [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌈 อำเภออินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565

🌻 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 น. นางศิริลักษม์ [...]
อ่านเพิ่มเติม