นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออินทร์บุรี ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางศิริลักษม์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางจริยา นุชพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และสิบเอก อัศวิน เนียมคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี ลงพื้นที่อำเภออินทร์บุรี ชี้แจงการคีย์ข้อมูลในแบบแจ้งผลการพัฒนาตนเองโดยหน่วยงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรีได้ประสานผู้ประกอบการ OTOP /สินค้าจากโครงการสัมมาชีพชุมชนและผลผลิต จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ ร่วมจำหน่ายสินค้า ในงาน ณ วัดระนาม หมู่ที่ 6 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

[...]
อ่านเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ นางสุปิน พลอยใหม่ พัฒนาการอำเภอ เลขาคณะอนุฯ จัดประชุมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ ปี งบประมาณ 2561

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ส.ค. 2561 นายอานนท์ บ่ายเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สนับสนุนการถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 4 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

[...]
อ่านเพิ่มเติม