🌈 พช.อินทร์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌾

🎗 วันที่ 13 มีนาคม 2565 นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับนายมานิตย์ สมทรง ผู้อำนวยการ กองช่าง อบต.โพธิ์ชัย(นายช่างผู้ควบคุมงาน) เพื่อสนับสนุน, ควบคุมงานและดูแลการขุดตามแบบมาตรฐานฯ ในการขุดปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
📍 แปลงนายสมพร อยู่เย็น ณ บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี@พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 31 times, 1 visits today)