🌈 พช.อินทร์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌾

🗓 วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น. นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และตัวแทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ฯ ดำเนินการวัดพื้นที่ ตีกริดไลน์ สำหรับบ่อน้ำที่ 2 และคลองไส้ไก่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขุดปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ (แปลงนายสมพร อยู่เย็น)
📍 ณ บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี@พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 19 times, 1 visits today)