🌈 พช.อินทร์บุรี เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌾

🗓 วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายเกชา เอี่ยมเกิด ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลทับยา เป็นประธานในการประชุมกำหนดราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตามแบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 สำหรับแปลงนายสมพร อยู่เย็น บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย
🎗โดยมี นายศุภณัฏฐ์ กอซอ นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และนายสุกิจ จุ้ยมอญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี@พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 11 times, 1 visits today)