🌈 การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประจำปี 2565

🗓 วันพุธที่​ 19 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น.
นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ วัดหลวงพ่อมิ่งโมฬี ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
🌸 ในการนี้ นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภออินทร์บุรีและนางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และร่วมให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ โดยอำเภออินทร์บุรีมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้ารับการพิจารณา จำนวน 2 ราย ดังนี้
(1) นายสพโชค แช่มใย กำนันตำบลชีน้ำร้าย
(2) นางวาสนา วีระพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำตาล
🎗โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำ และเยี่ยมชมผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 20 times, 1 visits today)