🌈 สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี ร่วมรณรงค์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้

•••👚 ผ้าไทยใส่ให้สนุก 🧶•••

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 10 times, 1 visits today)