🌈 พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌻 วันที่ 12 มกราคม 2565 นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัด สิงห์บุรี พบปะและมอบนโยบายแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี จำนวน 11 คณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ติดตามการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร
(2) ติดตามการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคล
(3) การขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน
(4) การติดตามหนี้ค้างชำระ

🌼 ทั้งนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ฝากให้คณะทำงานขับเคลื่อนสนับสนุนติดตามสอบถามปัญหา อุปสรรค การชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบของตนเอง และสะท้อนปัญหาในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทราบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 20 times, 1 visits today)