ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พช.หัวตะพาน ข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม ข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ @ชนิดาภา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 7.00 น.
นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

เพื่อเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดไชยคำ หมู่ 1 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน โดยมีนายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

(Visited 18 times, 1 visits today)