พช.หัวตะพาน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ otop และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ otop อำเภอหัวตะพาน เพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมคัดเลือกคณะกรรการเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด @ชนิดาภา

@พช.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
…………………………………………………

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.
นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วย จนท. รับผิดชอบงาน otop

และการจัดจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

(Visited 2 times, 1 visits today)