พช.หัวตะพาน ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 @ ชนิดาภา

@พช.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
…………………………………………………

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น.
นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

โดยได้ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ในการนี้มีนายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในการประชุม

(Visited 6 times, 1 visits today)