พช.หัวตะพาน มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 @ ชนิดาภา

พช.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
……………………………………
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นำ อช. ตำบล และผู้นำชุมชน

บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน ครัวเรือนนายวิชิต บุตรี ม.8 ตำบลหัวตะพาน ซึ่งในครัวเรือนมี 6 คน โดยนายวิชิต เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก มีลูกชายและหลาย รวม 4 คน ป่วยจิตเวช สติไม่สมประกอบ และหลานอีก 1 คน เป็นใบ้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีภรรยาเป็นเสาหลักของครอบครัว ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

(Visited 14 times, 1 visits today)