พช.หัวตะพาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว @ชนิดาภา

พช.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
……………………………………
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน

(Visited 6 times, 1 visits today)