พช.หัวตะพาน ร่วมประชุมตำบลสัญจร ตำบลหัวตะพาน โดยได้ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการขับงานพัฒนาชุมชนตามแนวทางกรมฯ @ชนิดาภา

พช.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
……………………………………
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ณ บ้านหัวตะพาน ม.6 ตำบลหัวตะพาน

(Visited 5 times, 1 visits today)