ประชุมพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งทีี่ 5 /2565

สนง.พัฒนาชุนอำเภอหัวตะพาน วันที่ สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวตะพาน ร่วมประชุม สตรีครั้งที่ 5 /2565 ในการประชุมมีโครงการเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
************************
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 7 times, 1 visits today)