การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม

อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร….
สนง.พัฒนาชุนอำเภอหัวตะพาน วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม โดยมี นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการประจำเดือนสิงหาคม
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
************************
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 7 times, 1 visits today)