การประกวดผ้าลายพระราชทาน ” ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา “

อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร….
สนง.พัฒนาชุนอำเภอหัวตะพาน วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้นายอุทัย ปิ่นเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานกลุ่มหนึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ใบสมัครการประกวดผ้าลายพระราชทาน ” ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ” กลุ่มสตรีสหกรณ์ ประธาน นางดารา จันทป ,กลุ่มสตรีสหกรณ์ ประธาน นางสุริยันต์ พระสุนิน และ กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านท่ายางชุม ประธานกลุ่ม นางฉวี สุตะภักดิ์
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
************************
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 9 times, 1 visits today)