การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม

.อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร….
สนง.พัฒนาชุนอำเภอหัวตะพาน วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาประธานสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ. ปลัดอำเภอ โดยมีนายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพานเป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนได้รับทราบ
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
************************
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 3 times, 1 visits today)