อำเภอหัวตะพาน ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

อำเภอหัวตะพาน ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้ นายฤทธิ์ไกร สายสุด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่อง ในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน
โดยมีนายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว
…………………………………………
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDayCDD
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
**********************
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 4 times, 1 visits today)