ตามโครงการปลูกป่าในใจคน เพื่อเป็นพุทธบูชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จำกัด ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัดโต โดยมีนายสุรพล เศวตเศรนี รองประธานกรรมการโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทัดโต และ นายปรีชา พรมหบุตร และคณะ ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าในใจคน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัดโต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ปฏิบัติธรรมให้มีความเรียบร้อยร่มรื่นเหมาะสม ซึ่งเคยเป็นสถานที่จำพรรษาขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัดโต เมื่อครั้ง ธุดงค์ผ่านในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน และให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความภาคภูมิใจ นำคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัดโต ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุมีผล เป็นมงคลชีวิตดีงาม ในการนี้ นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน ร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ณ วัดสุทธิยาราม บ้านหนองขอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl2565
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกิ…

(Visited 5 times, 1 visits today)